FedEx team members have a critical role in ensuring the delivery of test kits and medical supplies to communities as they fight the spread of COVID-19.
FedEx has immediate openings in multiple business-critical areas. View critical openings here

Manager Global Service Provider Central Support

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: Manager Global Service Provider Central Support
Mã yêu cầu công việc: RC112113
Địa điểm:
Jakarta, Indonesia

Jakarta, Indonesia

thể loại: Operations
Work Shift: FTN: Full Time 1st (Indonesia)
Loại công việc: Regular

1) The work country for both positions is Indonesia. 2) The remit for both positions will be ‘APAC’ as the positions will serve any GSP countries in APAC such as Brunei, Australasia GSP/Associates, Laos, Cambodia, Mongolia, etc. They will not serve ID or VN as these countries are now converted to direct serve. 3) This role is responsible to source, identify, select, implement vendor(s) (GSP/Associate GSP) in offshore locations, including contractual terms and commercial value negotiation and setup ongoing measures to monitor and ensure compliance to contract terms and conditions), instill audit and compliance to these agent-led countries, in addition to service monitoring and business development (to establish and implement business development plan with the vendors in offshore locations , including but not limited to products and services review, pricing review). 4) The ICs will be working with the manager on the audit, compliance, service monitoring & business development processes for the GSP countries.


1)     The work country for both positions is Indonesia.
2)     The remit for both positions will be ‘APAC’ as the positions will serve any GSP countries in APAC such as Brunei, Australasia GSP/Associates, Laos, Cambodia, Mongolia, etc. They will not serve ID or VN as these countries are now converted to direct serve.
3)     This role is responsible to source, identify, select, implement vendor(s) (GSP/Associate GSP) in offshore locations, including contractual terms and commercial value negotiation and setup ongoing measures to monitor and ensure compliance to contract terms and conditions), instill audit and compliance to these agent-led countries, in addition to service monitoring and business development (to establish and implement business development plan with the vendors in offshore locations , including but not limited to products and services review, pricing review).
4)     The ICs will be working with the manager on the audit, compliance, service monitoring & business development processes for the GSP countries.


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.