Nghề nghiệp FedEx

Management Trainee 2019

Kwai Fong, Hong Kong
Operations


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-98138
Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Management Trainee 2019
Job Requisition #: RC112517
Address:
Unit 801, Metroplaza Tower 1
Kwai Fong, Hong Kong

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Operations Professional

Job Description Summary

FedEx Management Trainee Program is designed to groom and develop young talents of high caliber as future leaders of FedEx.  The 36-month program provides an excellent opportunity for a Management Trainee (MT) to gain an exposure and development in FTN.  MT will go through on-the-job trainings, job rotation and get practical work experience including the chances of assuming an overseas assignment in APAC region. Upon completion of the 36-month training, it is expected that the Management Trainee will be assigned a permanent position at FTN.

What you can benefit?
 • 3-Year Program
 • Job Rotation
 • Overseas Assignment Opportunities
 • On-the-job Training
 • Coaching & Buddy Support
 • Senior Management Mentoring

What do we offer?
 • 14-month Pay
 • Discretionary Bonus
 • Medical Benefits
 • Dental Benefits
 • Special Leave
 • Family-friendly leave

Responsibilities

 • Receive training, and perform duties in several departments, in operations, products, and support functions in order to attain functional and departmental perspective on objectives by following the FedEx philosophy of People-Service-Profit and Purple Promise;
 • Learn various staff functions, operations workflow, management viewpoints and company policies and practices affecting each phase of FTN business development;
 • Meet performance goals and objectives set by management;
 • Report to management regularly on progress made in attaining goals and objectives;
 • Observe experienced talents in FTN to acquire knowledge of methods, procedures, and standards required for performance of departmental duties;
 • Provide support as needed by management in the various departments, including reporting, data-entry, presentation creation, strategic planning, and ad-hoc project work.


Requirements


Academic:
 • University fresh graduates in all disciplines
 • Degree in logistics, supply chain management, or industrial engineering is preferred but not essential.

Attributes:
 • Self-motivated, passionate and energetic;
 • Highly committed, hardworking and consistently self-disciplined;
 • Good team player;
 • Able to work under pressure;
 • Excellent spoken and written English with strong interpersonal and presentation skills. Fluent Mandarin and Chinese is preferable
 • High mobility and willingness to travel overseas


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.