JP052E: Supply Chain Svc Spec

Mô tả công việc

Công ty: FedEx Express APAC
Job Title: JP052E: Supply Chain Svc Spec
Mã yêu cầu công việc: RC116478
Địa điểm:
Japan, Tokyo Japan

thể loại: Operations
Loại công việc: Regular

Customer Services, Service Assurance, Vendor Management


Education: Diploma in any discipline or equivalent Experience: Three (3) years in customer driven operation environment


<職務内容>
サプライチェーン分析
物流のデータを活用してサプライチェーンネットワーク分析、コスト分析により最適な提案やプロポーサルの作成

<応募要件>
ビッグデータを取り扱うスキルと統計知識が必要。エクセル上級レベル必須、VBA知識尚良し
データ分析の経験3年以上必須
英語日本語ともにビジネスレベル必須

<採用プロセス>
ご応募いただいた内容をもとに書類選考を行います。面接日等のご連絡は、書類選考を通過された方のみとさせていただきます。
誠に申し訳ありませんがご了承くださいますように、お願い申しあげます。

 


Công Ty

FedEx Express là một trong những công ty vận tải nhanh lớn nhất thế giới và liên tục được tạp chí ""Fortune"" chọn là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới và là một trong Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới. FedEx cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy đến hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành.