Nghề nghiệp FedEx

IT Project Manager

St Petersburg, Florida
Electronic Commerce


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-99456
Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: IT Project Manager
Job Requisition #: RC113593
Address:
10040 18th Street N.
St Petersburg, United States

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Ecommerce Professional

General Summary This individual will be responsible for working with the Cross Border Tech Team to identify new technology, tools, software, or services that the company would like to begin utilizing. Once a specific technology has been identified, this party will be solely responsible for working with Cross Border Leadership, the Technology Vendor, Legal, and InfoSec – in order to gain approval of said technology. The individual will represent FedEx Cross Border business as a direct liaison to the Legal and InfoSec departments. This position will provide strategic project support for information technology teams to ensure projects are delivered on time, within budget and conform to quality standards while mitigating risks and constraints.


Job Duties and Responsibilities

 • Work with FedEx Cross Border Leadership and Tech Team to understand any new technology/tools which require InfoSec and/or Legal approval
 • Develop a close working relationship with direct points of contact in the Legal and InfoSec Teams
 • Follow any Legal/InfoSec processes needed to gain approval for a specific technology
 • Work as the intermediary between any external Technology Vendors and the internal FedEx Legal/InfoSec departments
 • Identify and collaborate with additional FDX working groups who are working on similar initiatives
 • Keep up-to-date on the latest trends, methodologies and tools related to technology concepts
 • Interface with industry organization working on similar concepts
 • Manages IT activities of both external and internal resources to ensure that projects meet established deadlines
 • Manages project relations and communications between business and technical members, developing and executing project management plan
 • Plans and coordinates activities in order to ensure project goals are met within defined scope, time, and cost constraints
 • Facilitates stakeholder analysis to ensure requirement definition alignment with project scope, works closely with business partners to define business requirements and align projects with overall company strategic objectives
 • Performs project communication planning, information distribution, progress reporting, and overall project administration
 • Proactively identifies and plans for potential risks, builds contingency plans, and takes action to mitigate risks
 • Bilingual (Spanish) communication skills preferred as this role will collaborate with the FedEx Cross Border tech Team in Lima, Peru


Knowledge, Skills, Abilities Required:
Bachelor’s degree/equivalent.   At least two (2) experience working in an E-Commerce environment with knowledge of the E-Commerce industry.  Demonstrated experience developing technology solutions or providing project management or project support.  Ability to understand both business and technology development issues.  Excellent verbal and written communication skills and the ability to interact professionally with internal stakeholders and leadership teams.  Demonstrated ability to build strong relationships with cross-functional stakeholders. 


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.