Nghề nghiệp FedEx

Global Sales Executive

Bloomington, Minnesota; Romulus, Michigan; Indianapolis, Indiana; Elk Grove Village, Illinois
Sales/Solutions


Mô tả Việc làm

Requisition ID: POSTING-3-99915
Company: FedEx Trade Networks APAC
Job Title: Global Sales Executive
Job Requisition #: RC85016
Address:
2626 E 82nd St
Bloomington, United States

11101 Metro Airport Center Dr
Romulus, United States

3825 Hanna Circle
Indianapolis, United States

1101 Busse Road
Elk Grove Village, United States

Job Type: Regular
Job Family: FTN: Sales Sales

To facilitate the interface with appropriate FedEx sales organizations to ensure understanding and effective application of the sales process and customer solutions.


Ensures attainment of all assigned revenue goals. Develops and implements comprehensive strategies for each account that ensures accomplishment of all required sales activity to include sales calls, service calls, proposal presentation, vim trips, etc. Establishes relationships with senior officer levels within assigned accounts/region. Develops and maintains account intelligence system that records, stores and reports all sales activities, account information, marketplace and industry information. Directs the development and implementation of sales and marketing programs with assigned territories/accounts. Monitors product quality and customer satisfaction within assigned territories/accounts. Directs and/or executes problem resolution for all assigned accounts.

Bachelor's degree/equivalent in business administration, marketing or finance. Six (6) years professional commercial or industrial sales experience. Knowledge of FedEx corporation products, information technology, and organizational units. Demonstrated ability to achieve major account sales goals and to plan and execute major customer sales strategies. Strong human relations, communication, and negotiation skills. Experience in import/export regulatory compliance advisory and regulatory data sales is a plus. Experience in international transportation sales is a plus.


Fedex Trade Networks cung cấp các dịch vụ e-commerce, giao nhận hàng hóa cũng như các dịch vụ xuất nhập khẩu hỗ trợ các công ty kết nối tất cả các thị trường trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng giải quyết các phương thức vận chuyển hàng hóa toàn cầu thông qua dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế sử dụng đường hàng không và đường biển, vận chuyển và phân phối, môi giới hải quan, tư vấn thương mại và hải quan và các giải pháp thương mại và ecommerce.

Triết Lý

People–Service–Profit (Con Người–Dịch Vụ–Lợi Nhuận) (P-S-P). Chúng tôi quan tâm đến Nhân Viên của chúng tôi để họ có thể cung cấp Dịch Vụ hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi, khách hàng sẽ mang lại Lợi Nhuận cần thiết để đảm bảo sự thành công của FedEx. Sự thành công của chúng tôi trong ngành là nhờ vào nhân viên của chúng tôi. Thông qua triết lý P-S-P, chúng tôi có một môi trường làm việc khuyến khích nhân viên sáng tạo trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của nhân viên và trân trọng đóng góp của họ cho công ty.

Văn Hóa

Chúng tôi tôn trọng sự cách tân, sự chính trực và sự tận tụy. Chúng tôi có nhiều chính sách, thủ tục và chương trình chính thức để phát huy hết khả năng của nhân viên, với tư cách cá nhân và trong tập thể.

Nhiệm Vụ

Chúng tôi nỗ lực trở thành Công Ty Tốt Nhất để mọi người làm việc và Dịch Vụ Tốt Nhất và Thương Hiệu Tốt Nhất trong ngành. Cám ơn bạn đã ghé thăm và tìm việc trên trang đăng tuyển của Fedex Trade Networks. Chúng tôi mong sớm nhận được thông tin của bạn.