Skip to main content
ภาพหลัก

เข้าร่วมทีมเฟดเอ็กซ์

ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่เฟดเอ็กซ์

เราก่อตั้่บริษัทที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปของโลกตั้แต่ต้นและเราไม่เคยหยุดยั้ง ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ ไม่เคยหยุดคิดค้น และในวันนี้เรายังคงเป็นผู้นำการผลักดันขอบเขต เชื่ือมต่อลูกค้าและสมาชิกในทีมของเราเข้ากับโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน และเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็นไปได้ในกระบวนการนี้

เปิดกว้างเพื่อค้นพบโอกาสต่างๆ

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นอาชีพ กําลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนสายอาชีพ หรือมองหาโอกาสในเส้นทางอาชีพในปัจจุบัน เรามีงานและโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมกับคุณ

พนักงานจัดการพัสดุ

พนักงานขับรถ

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ฝ่ายขายปลีก

ผู้เชี่ยวชาญ

โปรแกรมนักศึกษา

นักบิน

โลกที่เชื่อมต่อกันเป็นโลกที่ดีกว่า โอกาสในระดับนานาชาติ

เฟดเอ็กซ์ เชื่ือมโยงผู้คนและความเป็นไปได้ต่างๆเข้าด้วยกัน เรามีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลกโดยการสนับสนุนลูกค้า ธุรกิจ และสมาชิกในทีมของเราทั่วโลก

สํารวจสถานะทั่วโลกของเรา
500,000+ สมาชิกในทีมทั่วโลก
9.9 ล้าน สพัสดุที่จัดส่งต่อวัน
220+ ประเทศที่ให้บริการ
ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้

โอกาสที่เปิดกว้าง
กับความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้ นสุด.

ค้นหาตำแหน่งงาน

เข้าร่วมเครือข่ายทรัพยากรบุคคลของเรา

สนใจใน FedEx แต่ยังไม่พร้อมสมัครงาน? เข้าร่วมเครือข่ายบุคลากรของเราขณะที่คุณกำลังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ

ติดต่อเรา