Skip to main content

การสรรหาและการพัฒนา

พนักงานยิ้ม.
เพื่อนร่วมงานสองคนยิ้ม

เมื่อคุณร่วมงานกับ FedEx คุณจะค้นพบได้อย่างรวดเร็วว่าเราไม่ได้จ้างคุณมาเพื่อทำงานเพียงอย่างเดียว แต่เราจ้างคุณเพิ่อให้คุณประสบความสําเร็จในการทํางานและชีวิตของคุณ ไม่ว่าคุณจะทํางานเต็มเวลา หรือไม่เต็มเวลาเวลา หรือกําลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาวพร้อมโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งและความสําเร็จมากมาย

เราสนับสนุนการพัฒนาของคุณ การเติบโตและการเรียนรู้

เรายกระดับมาตรฐานในด้านการเติบโตและการเรียนรู้ เราส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณพัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและ การเรียนรู้ โปรแกรมการพัฒนา และงานที่มีความหมายและท้าทายอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอหลักได้แก่:

การเรียนรู้ที่กว้างขวาง
การเรียนรู้ที่กว้างขวาง
โปรแกรมที่มีศักยภาพสูง
โปรแกรมที่มีศักยภาพสูง
โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านและโปรแกรมพิเศษ
โปรแกรมการเปลี่ยนผ่านและโปรแกรมพิเศษ
โปรแกรมนักศึกษาและอาชีพช่วงเริ่มต้น
โปรแกรมนักศึกษาและอาชีพช่วงเริ่มต้น เรียนรู้เพิ่มเติม
การเรียนรู้แบบตัวต่อตัว
การเรียนรู้แบบตัวต่อตัว
เนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์/เสมือนจริง
เนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์/เสมือนจริง
พัฒนาความเป็นผู้นํา
พัฒนาความเป็นผู้นํา
เครื่ืองมือและความคิดริเริ่มในการพัฒนาตนเอง
เครื่ืองมือและความคิดริเริ่มในการพัฒนาตนเอง
การให้คําปรึกษา
การให้คําปรึกษา
การฝึกภาคสนาม
การฝึกภาคสนาม

เราช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย การคืนเงินค่าเล่าเรียน

หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา และกําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือ กําลังเข้าเรียนในโรงเรียนพาณิชยศาสตร์อาชีวศึกษา หรือ เทคนิค หรือกําลังคิดที่จะกลับไปโรงเรียน FedEx จะให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง 5,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีโดยไม่มีการจํากัดตลอดช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเรา นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเร่งความเป็นไปได้ของอนาคตและบรรลุเป้าหมายของคุณ

พิธีสำเร็จการศึกษาวิทยาลัย
ทีมผู้บริหารในการประชุม

เสริมศักยภาพให้กับอาชีพและธุรกิจของเรา การจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ

การจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ (QDM) คือระบบคุณภาพออนไลน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ที่ FedEx ทุกคนตั้งแต่ผู้นําบริษัทไปจนถึงสมาชิกในทีมระดับปฏิบัติการล้วนใช้ QDM เพื่อแก้ไขปัญหาที่ความท้าทายในชีวิตประจําวัน สร้างแผนงานการทํางานร่วมกัน ใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ตั้งงแต่แนวความคิดไปจนถึงการใช้งานจริง และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งที่คาดหวัง กระบวนการสรรหาบุคลากร

ขั้นตอนในกระบวนการจ้างงานอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานที่คุณสมัคร แต่นี่คือขั้นตอนทั่วไป

01 ค้นหางานที่เหมาะกับคุณ มองหาโอกาส.

หางานต่างๆตามความสะดวกของคุณ โดยตรวจสอบรายละเอียดงานตรงกับทักษะและความสนใจของคุณ หากพบโอกาสที่ตรงกับสิ่งที่คุณเคยทําหรืออยากทํา สมัครทันที!

ยังไม่พบตำแหน่งท่เหมาะกับคุณใช่ไหม? เข้าร่วมชุมชนบุคลากรของเราเพื่อติดต่อกัน และติดตามเราบน Facebook, LinkedIn และ Twitter เพื่อรับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท วัฒนธรรมของเรา และโอกาสในการจ้างงาน

02 ลงชื่อของคุณ สมัครออนไลน์.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประวัติย่อที่สรุปประสบการณ์การทํางานของคุณ การศึกษา การฝึกอบรม ทักษะ การฝึกงาน และใบรับรองที่เกี่ยวข้อง ทําการบ้านเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ FedEx และงานทีมคุณสนใจเพื่ือให้แน่ใจว่าประวัติย่อ่ของคุณมีความเกี่ยวข้อง

03 เปล่งประกายเม่อคุณมาพบเรา สัมภาษณ์.

บางตําแหน่งกําหนดให้คุณต้องเข้าร่วมกระบวนการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ วิดีโอ หรือด้วยตนเอง เราเข้าใจดีว่าการสัมภาษณ์อาจสร้างความ้เครียด และเราหวังว่าคุณทำได้ดี

04 รับข้อเสนอการทำงาน

หากคุณได้รับเลือกให้เข้าร่วมกับเรา คุณจะได้รับข้อเสนอการจ้างงานแบบมีเงื่อนไข รวมถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการ

05 เริ่มเตรียมตัวสู่ความสําเร็จ มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นการทำงาน

เมื่ือคุณเริ่มงาน คุณจะได้รับการต้อนรับและคําแนะนําจากผู้จัดการของคุณผ่านการฝึกอบรมภาคสนาม หลักสูตรเบื้ืองต้น และ เครื่องมือต่างๆ เราปรับการปฐมนิเทศสมาชิกในทีมใหม่ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลและสถานที่ทํางานในท้องถิ่นของคุณให้มากที่สุด การปฐมนิเทศของคุณครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกําหนดความยั่งยืน และ DEI หลังจากการปฐมนิเทศ คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์มากกว่า 25,000 หลักสูตรในศูนย์การเรียนรู้ FedEx เพื่ือมอบประสบการณ์การเรียนรู้ทีIมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้

โอกาสที่เปิดกว้าง
กับความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด.

ค้นหาตำแหน่งงาน

โลกที่เชื่อมต่อกันเป็นโลกที่ดีกว่า โอกาสในระดับนานาชาติ

สํารวจสถานะทั่วโลกของเรา

สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของเรา วัฒนธรรม

สํารวจชีวิตที่ FEDEX