Skip to main content

ชีวิตที่เฟดเอ็กซ์

ภาพถ่ายกลุ่ม

เราคือเฟดเอ็กซ์ เรารักในสิ่งที่ทําและทําได้อย่างดี เราตระหนักถึงความพยายามในระดับที่สูงขึ้นไป ยกย่องความหลากหลาย จุดประกายนวัตกรรม ให้รางวัลความภักดีและลงมือทำร่วมกันเพื่อคิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการบริการลูกค้าและชุมชนของเราในทุกๆวัน 

ค่านิยมของเราในทางปฎิบัติ

ไอคอน
ดูแลกันและกัน
ไอคอน
มุ่งมั่นทําความดี
ไอคอน
มีความโดดเด่น
ไอคอน
ผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ไอคอน
สร้างสรรค์สิ่งต่อไป

ดูแลกันและกัน

 • เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด
 • เราทำให้ "ความปลอดภัย" เป็นทั้งสถานที นิสัย และแนวคิด
 • เรานําตัวของเราทั้งกายและใจมาทํางาน
 • We value our differences and believe every voice counts.
เพื่อนร่วมงานกอดกัน

มุ่งมั่นทําความดี

 • เราสร้างการเชื่ือมต่อ
 • เราแสวงหาหนทางที่จะปกป้องโลกของเรา
 • เราทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • เราช่วยให้ชุมชนเจริญรุ่งเรือง
พนักงาน FedEx อ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟัง

มีความโดดเด่น

 • เราทําให้ทุกประสบการณ์มีความสําคัญ
 • เราลดความซับซ้อนและทํางานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าของเรา
 • เราพบวิธีที่จะโดดเด่นจากฝูงชน.
 • เรามีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีความมุ่งมั่น
คนงานกำลังรอเครื่องบิน

ผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 • เรารู้ว่าบทบาทของเรามีส่วนสนับสนุนธุรกิจอย่างไร
 • เราส่งมอบผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา
 • เราลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างผลกําไร
 • เราสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา
พนักงาน FedEx ทำงานในโกดัง

สร้างสรรค์สิ่งต่อไป

 • เราคาดหวังถึงอนาคต
 • เรายังคงใฝ่รู้
 • เราดําเนินการทันที เพื่อก้าวไปข้างหน้า
 • เรามอบเส้นทางสู่การเติบโตให้กับทุกคน
ภาพถ่ายหมู่
ไอคอน

ดูแลกันและกัน

 • เราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด
 • เราทำให้ "ความปลอดภัย" เป็นทั้งสถานที นิสัย และแนวคิด
 • เรานําตัวของเราทั้งกายและใจมาทํางาน
 • เราให้ความสําคัญกับความแตกต่างของเราและเชื่อว่าทุกเสียงมีคุณค่า
เพื่อนร่วมงานกอดกัน
ไอคอน

มุ่งมั่นทําความดี

 • เราสร้างการเชื่ือมต่อ
 • เราแสวงหาหนทางที่จะปกป้องโลกของเรา
 • เราทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 • เราช่วยให้ชุมชนเจริญรุ่งเรือง
พนักงานภายนอก
ไอคอน

มีความโดดเด่น

 • เราทําให้ทุกประสบการณ์มีความสําคัญ
 • เราลดความซับซ้อนและทํางานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าของเรา
 • เราพบวิธีที่จะโดดเด่นจากฝูงชน.
 • เรามีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และมีความมุ่งมั่น
คนงานกำลังรอเครื่องบิน
ไอคอน

ผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจ

 • เรารู้ว่าบทบาทของเรามีส่วนสนับสนุนธุรกิจอย่างไร
 • เราส่งมอบผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเรา
 • เราลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างผลกําไร
 • เราสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา
พนักงาน FedEx ทำงานในโกดัง
ไอคอน

สร้างสรรค์สิ่งต่อไป

 • เราคาดหวังถึงอนาคต
 • เรายังคงใฝ่รู้
 • เราดําเนินการทันที เพื่อก้าวไปข้างหน้า
 • เรามอบเส้นทางสู่การเติบโตให้กับทุกคน
ภาพถ่ายหมู่

สวัสดิการ์ ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

ที FedEx คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจากผู้นําอุตสาหกรรมระดับโลกที่ให้ความสําคัญกับบุคคลากรเป็นหลัก ตั้งแต่สวัสดิการถึงการฝึกอบรมพิเศษ ไปจนถึงโอกาสในการก้าวหน้า ข้อเสนอของเรามีความหลากหลายเพื่อือให้ตรงกับความมุ่งมั่นของเราต่อความทะเยอทะยานส่วนตัวและอาชีพของคุณ

ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้

การดูแลสุขภาพ 401(k) และอื่ืนๆ

ชุมชนที่หลากหลายพอๆ กับโลกที่เราให้บริการ

สภาพแวดล้อมที่มีพลังงานสูง และรวดเร็วรวดเร็ว

โอกาสในการ พัฒนาอาชีพและการศึกษาของคุณ

วัฒนธรรมองค์กรมีเอกลักษณ์และคํานึงถึงบุคลากรเป็นอันดับแรก

โอกาสในการสร้างผลดีต่อโลกผ่านความพยายามด้านความยั่งยืนของเรา.

เครื่องบินบนท้องฟ้า

เฟดเอ็กซ์แคร์

FedEx Cares คือโครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชนทั่วโลกของเรา นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราดําเนินตามจุดประสงค์ขององค์กรในการเชื่ือมโยงผู้คนและความเป็นไปได้ต่างๆ เป้าหมายของเราคือการช่วยทําให้โลกนี้น่าอยู่ยิ งขึ้นด้วยการขนส่งแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย การสละเวลาและความเชี่ยวชาญของเรา และการบริจาคเพื่ือการกุศล

เยี่ยมชม FEDEX CARES
การบริจาคเพื่อการกุศลของ Fedex Cares

รางวัลและการยอมรับ

อันดับ 18 บริษัทที่น่าชื่นชมที่สุด์จูนในโลก Fortune 2023
รางวัลบริษัทจริยธรรมอันดับต้นๆของโลก 2023 องค์กรเอธิสเฟียร์
รายชื่อบริษัทนายจ้างขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดในอเมริกา 2023 นิตยสารฟอร์บส์
รางวัล สุดยอดบริษัทที่น่าทำงานด้วย 2023 องค์กรวิเมน ชอยส์ อวอร์ด
“ฉันจะทําให้ทุกประสบการณ์ของ FedEx โดดเด่น” - สัญญาสีม่วงของเฟดเอ็กซ์ (Purple Promise)

สมาชิกในทีมของเรามุ่งมั่นอย่างยิ่งกับPurple Promise เพื่ือทําใหทุก้ประสบการณกับ์ FedEx มีความโดดเด่น พวกเขาพิสูจน์ด้วยการลงมือทำมากกว่าที่ได้รับมอบหมาย(บางครั้งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ!) มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเพื่อค้นหาวิธีที สร้างสรรค์และและเป็นนวัตกรรมใหม่์ในการแก้ปัญหาของลูกค้า และแสดงจรรยาบรรณในการทํางานที่ไม่ยอมแพ้ นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสมาชิกในทีมที่เราภาคภูมิใจที่จะยกย่องสำหรับการทำผลงานที่ดีเกินความคาดหมาย

รูปถ่ายของขวดเปล่าตามใบสั่งแพทย์
แนวทางแก้ปัญหาเพื่อประสิทธิภาพ

ไคล์ คอร์นิช นักวิเคราะห์ด้านอุปทานและลอจิสติกส์ พบเจอปัญหา เขาวิเคราะห์หาสาเหตุ และลงมือแก้ไข ปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ไคล์ ตระหนักว่าลูกค้าไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความล่าช้าของพัสดุจนกว่าจะมีการสแกนพัสดุล่าช้า ซึ่งกรณีนี้เป็นสินค้าประเภทหมดอายุเร็ว เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สิ่งที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์อาจเน่าเสียเมื่ออไปถึงจุดหมายปลายทาง 

ไคล์ สร้างกระบวนการเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนที่จําเป็นอย่างยิ่งจะมาถึงตรงเวลาโดยใช้สเปรดชีทที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งแต่ละครั้ง ทุกวันเขาจะตรวจสอบสเปรดชีท มองหาสาเหตุของความล่าช้าของเที่ยวบินหรือสาเหตุความล่าช้าอื่นๆ และเมื่ออจําเป็น เขาจะิดต่อผู้จัดส่งเพื่ือดูว่าสามารถจัดส่งพัสดุได้หรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังหลังสินค้าแช่เย็นในบริเวณใกล้เคียงได้หรือไม่ ต้องขอบคุณไคล์ ที่ทําให้มพัสดุ 2 ชิ้นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเวลาสามารถจัดส่งได้สำเร็จ และช่วยป้องกันวัคซีนมูลค่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐจากความเสียหาย

เพื่ือจับโจร.

คีแกน รัสเซลล์ ผู้จัดการที่ FedEx Office ต้องพบปะ ลููกค้าหลากหลายประเภททุกวัน เม่ือลูกค้ารายหนึ่ึงเดินเข้าไปในสำนักงานของเขาในเมืองสปาร์กส์ รัฐเนวาดา เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับคําขอจัดส่งพัสดุของลูกค้ารายนี้้าที่ดูไม่น่าไว้วางใจ ลูกค้าบอกกับคีแกน ว่าต้องการส่งเงินจํานวนมาก ขณะที่คีแกนพูดคุยกับลูกค้า เขาสังเกตเห็นสัญญาณเตือนหลายประการว่านี่อาจเป็นการหลอกลวงปู่ย่าตายาย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นหลานของผู้ที่อาจเป็นเหยื่อเพื่อขอเงิน

คีแกนติดต่อกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยขององค์กร และร่วมกันตัดสินใจว่าลูกค้ากําลังถูกเอารัดเอาเปรียบ ด้วยความระมัดระวังของคีแกน ทรัพย์สินของลูกค้าจึงได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย

ไม่รอช้า ลงมื่อช่วยเหลือทันที

เมื่อเด็กกําลังรอการปลูกถ่ายหัวใจ ทุกวินาทีมีค่า ในบางกรณีแพทย์จําเป็นต้องมีเครื่องปั๊มพิเศษที่ช่วยให้เลือดของผู้ป่วยไหลเวียนจนถึงการผ่าตัด เมื่ือต้นปีที่ผ่านมา ครอบครัวหนึ่งในมอนทรีออลมีทารกท่ต้องการเครื่องปั๊มนี้ เมื่ือเครื่องปั๊มมาไม่ทันเวลา ทริเวอร์ เรนเดลล์l ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพและกระบวนการสําหรับบริการและคุณภาพของแคนาดาจึงรีบเข้ามาดำเนินการเขาพบว่าเครื่องปั๊มอยู่ที่

ศูนย์กระจายสินค้าใน อินเดียแนโพลิสจึงโทรแจ้งสถานที่ดังกล่าว และอธิบายความจําเป็นเร่งด่วน ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทั่วโลกอง FedEx ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ และเครื่องปั๊มก็มาถึงลานจอดเครื่องบินที่มอนทรีออลในวันเดียวกัน ทริเวอร์ทํางานร่วมกับ Global Trade Services เพ,่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านพิธีการศุลกากร แล้วจึงนําพัสดุไปที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง

รูปถ่ายเก่าบริษัทเฟดเอ็กซ์

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมานานกว่า ครึ่งศตวรรษ

กว่าห้าสิบปีที่แล้ว เราได้สร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อโลก และเราไม่เคยชะลอตัว เราไม่เคยหยุดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เราคิดค้นอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ,มต้น ทำให้การขนส่งและการจัดเก็บสินค้ากลายเป็นศาสตร์ และตอนนี้เรากำลังควบคุมพลังของข้อมูลเพื่อทำและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อีกมากมาย

สศึกษาประวัติศาสตร์ของเรา

ความพิเศษของฟดเอ็กซ์

จากทุกสิ่งที่เราทําไปจนถึงเป้าหมายของเรา ลองดูว่า อะไรที่ทำให้เฟดเอ็กซ์พิเศษไม่เหมือนใคร

Dave Lange

เรื่องทั้งหมดบน FedEx Panda Express

เรียนรู้สิ่งที่เราทำ
ผู้ใช้บนแท็บเล็ตที่กำลังดูเว็บไซต์ fedex.com

FedEx ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มการค้าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลรูปแบบแรก

ดูวิธีการจัดส่งของเรา
ถ่ายรูปหมู่ฝึกงาน

การฝึกงานภาคฤดูร้อนช่วยสร้างความสะดวกสบายเล็กๆ น้อยๆ จากที่บ้าน!

เรียนรู้ว่าเราทำมันได้อย่างไร
fedex ส่งมอบถ้วยรางวัล vince lombardi ให้กับลาสเวกัส ก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ lviii

การส่งมอบความยิ่งใหญ่

ดูว่าเราเริ่มต้นอย่างไร
พนักงาน FedEx ยืนอยู่หน้ารถตู้

Priority Earth ความยั่งยืนที่เฟดเอ็กซ์

กลยุทธ์ของเราในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอันทะเยอทะยาน แสดงให้โลกเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่และมีเครือข่ายกว้างขวางอย่างเรา สามารถผลักดันความร่วมมือ การลงทุน และแรงผลักดันระดับโลก เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้อย่างไร

ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้

โอกาสที่เปิดกว้าง
กับความเป็"นไปได้ที่ไม่สิ้ นสุด.

ค้นหาตำแหน่งงาน

เริ่มต้นการเดินทางของคุณกับเรา พื้นที่การงาน

สํารวจสาขาอาชีพต่างๆ

ความแตกต่างของเราสร้างความเข้มแข็ง ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก

ดูว่า DEI มีความหมายต่อเราอย่างไร