Skip to main content

อาชีพการสนันสนุนการปฏิบัติการ

ค้นหางานสนับสนุนการปฏิบัติการ
อาชีพการสนันสนุนการปฏิบัติการ

ก้าวไปในอนาคตข้างหน้าของคุณอย่างรวดเร็ว พบอาชีพที่ที่เต็มไปด้วยพลัง ได้ที่่นี่

บทบาทในการสนับสนุนปฏิบัติการมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเฟดเอ็กซ์ และแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการทําหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่ือนเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันด้วยการจัดส่งพัสดุนับล้านชิ้น ตรงเวลาทุกวัน ผู้ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับบทบาทเหล่านี้ คือคนที่มีแรงผลักดันสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความปลอดภัยเช่นดียวกับที่เฟดเอ็กซ์ มุ่งมั่นที,จะบรรลุผลสำเร็จในทุกๆวัน

สถานที่

อาชีพสนับสนุนการปฏิบัติการที่ โดดเด่น

ผู้จัดการฝ่ ายปฏิบัติการ/หัวหน้างาน

ในฐานะผู้จัดการในการสนับสนุนฝายปฏิบัติการ คุณจะส่งเสริมวัฒนธรรม "ความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด" ของเรา ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการงานประจำวันและทีมงานภายในสถานที่ปฏิบัติงาน เราคาดหวังให้คุณทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง ค้นหาวิธีที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ผู้สมัครที่เหมาะสม คือผู้ที่เห็นคุณค่าของนวัตกรรม สามารถกระตุ้น และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันภายในทีม

ค้นหางานผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ลาโนชา จอห์นสัน เล่าว่าทำไมเธอถึงรักอาชีพผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่เฟดเอ็กซ์ว “คคุณจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว คล่องแคล่ว สลับสับเปลี่ยนไประหว่างการเป็นโค้ชให้กับทีมงาน กับการบริหารจัดการปริมาณงานขนส่งจำนวนมาก”

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ

ในบทบาทสำคัญเหล่านี้ คุณจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านธุรการและการบริหารสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการของฮับและสถานี รวมถึงการขนส่งสินค้าบนเส้นทาง บริหารจัดการเอกสาร ประกันคุณภาพ และบริการลูกค้า คุณจะดูแลสินค้าที่เสียหายหรือได้รับการติดฉลากที่อยู่ไม่ถูกต้องอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง สมาชิกทีมที่สำคัญเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้าคนแรกสำหรับปัญหาต่างๆ

ค้นหางานผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ
ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้

โอกาศที่เปิดกว้าง
กับความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด.

ค้นหางานสนับสนุนการปฏิบัติการ

เริมต้นการเดินทางของคุณกับเรา พื้นที่การงาน

กลับสู่ทุกพื้นที่การงาน

สนใจใน FedEx แต่ยังไม่พร้อมสมัครงาน? เข้าร่วมเครือข่ายทรัพยากรบุคคลของเรา

ติดต่อเรา