Skip to main content

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการการมีส่วนร่วม

กลุ่มที่ถือธงสีรุ้ง

เฉลิมฉลองความแตกต่างของเรา
แบ่งปันความแข็งแกร่งของเรา

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม คือรากฐานสำคัญของ FedEx เรามุ่งมั่นส่งเสริมพลังของบุคลากรที่มีความหลากหลาย โดยเปิดโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำ เข้าถึงการศึกษา และโอกาสทางอาชีพ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมประสบความสำเร็จ

เราไม่เพียงแค่ให้ความสําคัญกับ ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติ รางวัลและการยกย่องด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม

One of America’s Best Employers for Women Forbes
One of America’s Greatest Workplaces for Diversity Newsweek
One of America's Greatest Workplaces for LGBTQ+ Newsweek
Best Companies to Work For Women’s Choice Awards
ทหารผ่านศึกในเครื่องแบบยิ้ม

เราชื่นชมทหารผ่านศึก ทหารสหรัฐฯ

ทหารผ่านศึกทุกท่าน เราขอแสดงความชื่อชมในสิ่งที่คุณได้ทําและเสียสละในขณะที่ประจําการอยู่ทั่ววประเทศและทั่วโลก และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เสนอโอกาสการทำงานและอาชีพ ที่มีความหมาย เมื่อท่านพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานพลเรือน FedEx มุ่งมั่นที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงของคุณสู่โลกพลเรือนเป็นเรื่ืองง่าย มีประสิทธิภาพ และสนุกสนาน

เรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้าจ้างทหารผ่านศึกของเรา

DEI เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของเราเสมอ คลังความรู้เรื่อง DEI

เราเชื่อมั่นในการส่งเสริมเรื่ืองราวของสมาชิกในทีมเพื่อเฉลิมฉลองความแตกต่างของเราและส่งเสริมความพยายามด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม DEI ทั่วทั้งองค์กร DEI Depot ของเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลนระดับองค์กรที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงทรัพยากร กิจกรรม และเรื่องราวของสมาชิกในทีมของ DEI

ภาพถ่ายหมู่
ชุมชน LGBTQ
เน้นส่วนที่เหมาะสมสําหรับชุมชน LGBTQ

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา FedEx ได้สนับสนุน The Point Foundation ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาระดับวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด สําหรับนักเรียน LGBTQ ในสหรัฐอเมริกา

ดูความภาคภูมิใจในการดําเนินการ
ออทิสติกเจริญเติบโต
ช่วยให้คนออทิสติกส์ประสบความสําเร็จ

เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน Social Motion Inc. ซึ่งมอบทักษะและการสนับสนุนที่จําเป็นเพื่อช่วยให้คนวัยหนุ่มสาวที่มีออทิสติกส์ ประสบความสําเร็จในโลกแห่งการทํางาน และมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นผ่านการฝึกอบรมการจ้างงาน

ดูความสําเร็จในการเคลื่อนไหว
นักเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป
อEEE for HBCUS

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับการเขียนโปรแกรมที่น่าทึ่งที่ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับชาวแอฟริกันอเมริกัน (HBCUS) s เราได้กําหนดแนวทางสามทางคือ การมีส่วนร่วม (ENGAGE), การเสริมพลัง (EMPOWER) และ การให้ความรู้ (EDUCATE)

ดูแพลตฟอร์มที่กำละงเติบโตของเรา
ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้

โอกาสที่เปิดกว้าง
กับความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุด.

ค้นหาตำแหน่งงาน

เมื่ือ FedEx ก้าวไปข้างหน้า เราทุกคนก็ก้าวไปข้างหน้าเช่นกัน การจ้างงานและการพัฒนา

ร่วมงานกับเรา และก้าวหน้าสู่ความสำเร็จ

สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของเรา วัฒนธรรม

สํารวจชีวิตที่FEDEX